chirurgia_stomatologiczna1

Wykonujemy:

  • usunięcie zatrzymanych zębów,
  • chirurgiczne usunięcie zęba ósmego,
  • resekcję wierzchołka zęba,
  • podcięcie wędzidełka,
  • badania histopatologiczne,
  • usunięcie zmian o charakterze przednowotworowym,
  • metody odtwórcze z wykorzystaniem materiałów kościotwórczych i kościozastępczych
  • wszczepy implantologiczne